Vakantie- en vrije dagen Datum
Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 18 t/m 22 februari 2019
Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2019
Zomervakantie 15 juli t/m 25 augustus 2019
Goede vrijdag 19 april 2019
Hemelvaart en vrijdag 31 mei 30 & 31 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Laatste schooldag vanaf 12.00 uur 12 juli 2019
Studiedagen Datum
Studiedag onderwijs 11 juli 2018
Studiedag onder/middenbouw leerlingen gr 0-3 vrij 25 september 2018
Studiedag gehele IKC, alle leerlingen vrij 12 oktober 2018
Studiedag opvang, leerlingen naar school. 23 januari 2019
Studiedag onderwijs, alle leerlingen vrij 30 januari 2019
Studiedag onderwijs, alle leerlingen vrij 23 mei 2019
Studiedag onderwijs, alle leerlingen vrij 25 juni 2019

Regeling rondom opvang

    • Studiedag: Er zijn geen gevolgen voor kinderen van het KDV. Voor de BSO geldt dat u extra opvang kan aanvragen voor de uren tussen 08.30 en 14.45 uur, wanneer uw kind normaal ook op deze dag naar de BSO zou gaan. Als uw kind normaal niet op deze dag zou gaan, kunt u ook op ‘studiedagen’ voor de BSO extra uren afnemen, van 8.30 tot 18.30 uur.
  • Vakanties: Tijdens ‘vakanties’ verwachten wij alleen de kinderen met een 50 weken contract. Uiteraard zijn andere kinderen ook welkom! Deze dag moet dan tijdig aangevraagd worden als extra uren.