IKC ouderraad
Harmen Leskens
E harmen@leskens.nl

Intern vertrouwenspersoon
Annelies Oostra
E annelies.oostra@florion.nl
T 038-4527638

Externe vertrouwenspersonen
Dhr. J. de Jong
E jdejong@centraalnederland.nl
T 06-33141371

Mw. E. Brandsen
E ebrandsen@centraalnederland.nl
T 06-33141371

Klachtencommissie
Klachtencommissie voor gereformeerd primair onderwijs:
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
E info@gcbo.nl
T 070-3861697

Inspectie van het onderwijs
Vragen over onderwijs:
www.onderwijsinspectie.nl
0800-8051 (gratis)
info@owinsp.nl

Commissie van beroep
Commissie van beroep Gereformeerd Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
info@gcbo.nl

GMR
Voorzitter: Dhr. Martijn (M) van Heerde
E gmr@florion.nl