Wanneer u verlof wilt aanvragen voor uw kind kunt u hiervoor terecht bij onze administratie. Verlof wordt verleend door Pieter Lassche. Voor vragen kunt u zich richten tot hem.

U kunt het verlof aanvragen door onderstaand formulier in te vullen. Het ingevulde formulier kan worden afgegeven of worden gemaild naar de administratie. Het mailadres van de administratie is:

administratie.aquamarijn@florion.nl

Als het verlof verleend wordt, dient u zelf de leerkracht in te lichten over de afwezigheid van uw kind(eren). 

 

Verlof formulier PDF

Verlof formulier WORD